Privacy & Cookies

De door u verstrekte gegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand van EUROSCOOP NV, te 3650 Maasmechelen, Zetellaan 74. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van je gegevens en je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van je gegevens.

Hieronder vallen volgende bioscoop-complexen: Euroscoop Genk, Lanaken & Maasmechelen, Siniscoop Sint-Niklaas.

Privacystatement
Privacy beleid op het net
Euroscoop NV respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie Euroscoop NV verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken.

Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden.

Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens, die u aan Euroscoop NV meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of uitwissen.

Persoonlijke gegevens.

Euroscoop NV verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Euroscoop NV. Met als doel deze te gebruiken voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven te sturen). Deze gegevens kunnen Euroscoop NV tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten. Zij kunnen worden doorgegeven aan bedrijven en/of aan derden zodat zij interessante product- of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten.

Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.

Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel).

De wet. Uw rechten.
De Wet
De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van adressenbestanden.
Deze wet voorziet twee belangrijke punten :

  • elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
  • elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)

Bovendien voorziet vermelde wet in het recht zich te verzetten tegen elke verwerking én tegen de doorgave van uw gegevens aan derden. U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens. Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail naar info@euroscoop.be

Niet-persoonlijke gegevens
In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is.

Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent

Cookies
Als u een van onze websites bekijkt, kunnen we informatie op uw computer opslaan, in de vorm van een 'Cookie' of soortgelijk bestand. Deze informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een website of advertentie bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw browser. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verantwoordelijke voor de verwerking is Euroscoop NV. Door u akkoord te verklaren met onze privacy policy geeft u Euroscoop toestemming om uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, te verwerken voor direct marketing doeleinden. Tevens geeft u hiermee uw toestemming om deze gegevens door te geven aan contractuele partners met het oog op verwerking voor direct marketing.
Indien u zich registreert zonder uw akkoord te geven, zal uw e-mailadres enkel gebruikt worden voor de dienst (bijv. toezending van de nieuwsbrief) waarvoor u zich registreert.

Noteer eveneens dat u cookies op uw computer kunt weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser.